KOMÍNEK 1866 ČERNÝ důstojník

MATERIÁL ČERNÝ GABARDÉN, důstojník