PUBLIKACE STEJNOKROJ VOJÁKA...

Na téma vojenských stejnokrojů rakouské armády bylo vydáno již mnohé, ale ne zase tolik, uvědomíme-li si, jak významnou roli sehrála tato mnohonárodnostní říše v tehdejší Evropě. Země Koruny České byly dosti podstatnou hospodářskou a vojenskou částí této rozsáhlé říše. Během celé její historie sloužili v řadách jejich armád desetitisíce mužů ze země Koruny České. V této publikaci umožňujeme nahlédnout na vývoj stejnokroje a uniforem, předkládáme výběr některých z nich s důrazem na jejich tvar a podobu i v detailu. Pro odbornou i širší veřejnost, zajímající se o historii, může publikace sloužit jako zajímavý a doplňující obrazový materiál. Publikace obsahuje více než 400 velkých plnobarevných figur napříč období 300 let. 1) NEKLIDNÁ DOBA 1618-1690 2) DOBA EVŽENA SAVOJSKÉHO 1690-1736 3) SLEZSKÉ VÁLKY 1740-1763 4) VÁLKY S FRANCIÍ 1792-1815 5) INTERMEZZO STARÉHO MARŠÁLA 1848-1849 6) POSLEDNÍ VÁLKY RAKOUSKÉ ŘÍŠE R.1859,1864,1866 7) BOSNA - HERCEGOVINA 1878 8) VELKÁ VÁLKA 1914-1918. Publikace má cca 256 stran, cca 400 kreseb a technických nákresů, s česko-anglickými texty. Formát A4, pevná vazba. Bude v tisku červenec, již nyní je možné povést nezávaznou objednávku, bude k dispozici cca 500 ks pro český trh. ISBN: 978-80-7225-429-3 pozor! všichni, kteří od nás zakoupí 1. díl publikace, budou u druhého dílu zvýhodněni slevou! Klienty máme registrované, stačí předložit platný doklad o zakoupení 1. dílu.


PUBLIKACE STEJNOKROJ VOJÁKA...
PUBLIKACE STEJNOKROJ VOJÁKA...