Všeobecné ujednání

Vztahy mezi prodávajícím a kupujícím se řídí těmito obchodními podmínkami. Vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami se řídí platnými zákony ČR, zejména Občanským zákoníkem č. 40/1964 Sb., Zákonem na ochranu spotřebitele č. 634/1992 Sb. a Obchodním zákoníkem č. 513/1991 Sb ve znění příslušných novel.

Při zpracování osobních údajů a důvěrností naše společnost dbá o dodržování nejpřísnějších norem zabezpečení v souladu se zákonem č.101/2000Sb. o ochraně osobních údajů v aktuálním znění.

Objednávka kupujícího je považována za návrh kupní smlouvy a kupní smlouva se považuje za uzavřenou potvrzením objednávky ze strany prodávajícího potvrzovacím emailem a označením objednávky v internetovém obchodě za "Přijatou".

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v případě, že zboží již není v okamžiku vyskladňování objednávky skladem. Prodávající je povinen informovat kupujícího emailem o stavu vychystané objednávky s uvedením chybějících či upravených položek objednávky. Pokud není objednávka vychystána zcela v souladu s požadavkem kupujícího, může kupující od kupní smlouvy do 14.00 hodin následujícího dne od odeslání emailu odstoupit, pokud se však prodávající a kupující nedohodli jinak. V takovém případě se zboží odesílá kupujícímu až následující den.

Minimální hodnota objednávky

Prodávající si vyhrazuje právo neuzavřít s kupujícím kupní smlouvu pokud objednávka nedosáhne minimální výše stanovené v závislosti na zemi dodání a zda je kupující konečným spotřebitelem či ne. Toto je rozlišováno v rámci registrace uživatele, zejména tím, zda je uvedeno identifikační číslo podnikatele nebo podnikatelského subjektu či nikoliv.

Minimální výše objednávky:

Česká republika – neomezeno
Slovensko – neomezeno
Země EU – minimálně 3.000,- czk bez DPH
Usa a ostatní země mimo EU – minimálně 5.000,- czk bez DPH

Ceny

Uváděné ceny na www stránkách jsou bez DPH.

DPH neúčtujeme subjektům s platnou evidencí plátce daně z přidané hodnoty se sídlem v zemích EU, mimo Českou republiku. Podmínkou neúčtování DPH je pozitivní ověření registrace na web stránkách http://ec.europa.eu/taxation_customs.

Zákazníkům s adresou mimo země EU rovněž DPH neúčtujeme.

Ceny pro zákazníky ze zemí Evropské Unie jsou rozdílné v závislosti na tom, zda jsou určeny pro zákazníky s podnikatelskou registrací či nikoliv. Pro země mimo EU se toto nerozlišuje.

Na objednávky dle její výše je poskytována sleva. Sleva dle výše objednávky zůstává zachována, pokud prodávající nedodá kompletní dodávku z důvodu aktuálního nedostatku zboží.

Obdobně platí, že zákazník obdrží akční cenu zboží nebo slevu zboží při splnění podmínek množství objednaného zboží, pokud prodávající z provozních důvodů požadované množství nedodá.

Akční ceny, slevy zboží a množstevní slevy jsou platné pouze pro objednávky uskutečněné prostřednictvím Eshopu.

Pro nákup zboží v cizích měnách platí přepočet cen aktuálním kurzem uvedeným na našich web stránkách v době přijetí objednávky. Kurz měn je stanovován na celý kalendářní měsíc a platí platný kurz dle ČNB pro 1. den daného měsíce. Pro případy rozdílných kurzů v době objednávky a vyskladnění budou na daňovém dokladu uvedeny aktuální ceny ze dne vyskladnění a rozdíl cen pak bude uveden v jedné souhrnné položce "Kurzovní rozdíl".

Prodávající si vyhrazuje právo změn v případě výrazných pohybů kurzů, změny dodavatelsko-odběratelských podmínek a prokazatelných chyb.

Doby dodání, způsoby dodání a možnosti platby

Zboží doručováno veřejnou přepravní službou na dodací adresu zákazníka je závislá na zemi dodání.

  • Objednávky do ČR vyřizujeme obvykle do 2 až 6 pracovních týdnů dle obsahu objednávky a jsou doručeny zpravidla do 24 hodin po předání zásilky přepravci. Zákazníci mají možnost vybrat si ze dvou přepravců, České pošty, s.p. a externím přepravcem PPL. Česká pošta ,s.p. v případě nezastižení zákazníka zabezpečuje uložení zásilky na poště po dobu 7 dní. Externí přepravce je povinnen udělat pouze 2 pokusy o doručení. V době do 7 dnů je však možné se s přepravcem telefonicky dohodnout o předání zásilky. Vrácené zásilky jsou opětovně zasílány jen na požádání zákazníka, přičemž je účtováno další poštovné.

  • Objednávky do SR vyřizujeme do 2 až 6 týdnů dle obsahu objednávky a budou Vám doručeny do 4-10 pracovních dnů od předání přepravci, stejně jako do ostatních zemí, od chvíle úhrady Vaší objednávky na náš účet nebo od chvíle rezervace peněžních prostředků na Vašem účtu v náš prospěch, tj. dle bankovního ústavu 3-4 dny od převodu peněz. Podrobnější informace: Způsoby dodání a možnosti platby v závislostech na zemi dodání.

Ceník přepravného PPL (ČR, SK):

Česká republika – 150,- dopravné a balné

Slovensko – 450,- dopravné a balné

Cena dodání

Cena dodání se řídí zemí dodání a hmotností či velikostí balíku. Pro výpočet hmotnosti balíku se vychází z evidenční hmotnosti zboží a k celkové hmotnosti se přičítá smluvní hmotnost obalu.

Pokud zásilka překročí limitní podmínky pro přepravu, bude rozdělena do více balíků. Cena dodání za jednotlivé balíky se sčítá.

Reklamace

Záruka je omezena výhradně na náhradu samotného zboží, veškeré další náhrady jsou z reklamačního řízení vyloučeny.

Zahájení reklamačního řízení nemá vliv na povinnost kupujícího uhradit v řádném termínu vystavené faktury. Nelze tedy, aby kupující pozastavil úhrady faktur z důvodu reklamačního řízení.

K reklamovanému zboží je nutno přiložit písemnou reklamaci včetně popisu závady, návrhu na vyřízení reklamace a kopii dokladu o nákupu (fakturu), příp. zápis o škodě, pokud k poškození zboží došlo vlivem přepravy zásilky.

V případě poškození zboží dopravou a pokud jste písemně nereklamovali poškození balíku, je nutné oznámit reklamaci nejpozději do 1 pracovního dne od dodání zásilky. Opožděné reklamace nebudou uznány.

Ostatní

Nedílnou součástí všeobecných obchodních podmínek jsou odkazy v podmínkách uvedené.

Prodávající si vyhrazuje právo na úpravy či změny těchto všeobecných obchodních podmínek.

Platnost obchodních podmínek od 1.45.200910

Proč se registrovat

Z důvodu lepší evidence a rychlejšího vyřízení objednávek požadujeme, aby se zákazníci registrovali. Objednávky takto uzavřené po registraci v e-shopu budou přednostně vyřízeny. Dále všem registrovaným uživatelům budeme posílat informace o tom, co připravujeme za novinky, budeme posílat informace o akčních nabídkách a tito zákazníci budou mít přístup ke stahování zajímavých dokumentů. Dále registrací získá zákazník svůj kredit, resp. evidenci již objednaného zboží a tím bude moci získávat bonusy na další nákupy.